Dr hab. n. med. Marcin Sadowski
Dr n. med. Agnieszka Janion-Sadowska​

Diagnostyka i leczenie
chorób serca i układu krążenia

Zakres Usług

Porady lekarskie

Ocenimy stan zdrowia oraz ryzyko sercowo-naczyniowe osób, które jeszcze nigdy nie były badane w tym celu. Zaproponujemy odpowiednie leczenie przewlekle chorym. Wystawiamy recepty na leki refundowane osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w przypadku konieczności – druki ZLA (tzw. zwolnienia lekarskie).

Opieka ambulatoryjna

Wieloletnia praktyka w leczeniu pacjentów z różnymi postaciami choroby niedokrwiennej serca pozwala zaoferować Państwu kompleksową opiekę nad chorymi po zawale serca, po zabiegach angioplastyki wieńcowej (zarówno balonowej, jak i z wszczepieniem stentu) i pomostowaniu aortalno-wieńcowym (tzw. by-passach).

EKG spoczynkowe i całodobowe (metodą Holtera)

Posiadamy nowoczesny system analizowania danych z EKG (do 48 godzin), co zapewnia bardzo wiarygodną analizę danych z badania. Na ich podstawie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić rodzaj zaburzeń rytmu serca, dostosować leczenie farmakologiczne oraz ewentualnie zakwalifikować chorego do leczenia inwazyjnego (wszczepienie rozrusznika serca, kardiowertera-defibrylatora [ICD] lub ablacji).

Przenośny rejestrator arytmii

W przypadku napadowych lub trwających krótko zaburzeń rytmu serca idealnym rozwiązaniem jest przenośny rejestrator arytmii. Jest to niewielkie urządzenie wielkości małego smartfona, które można mieć przy sobie (w torebce, w kieszeni marynarki, itp.) i w przypadku wystąpienia kołatania serca przyłożyć urządzenie do klatki piersiowej i zarejestrować EKG dokumentujące arytmię.

Kontrola stymulatorów serca

Dzięki dużemu doświadczeniu w implantacji i kontroli stymulatorów profesjonalnie ocenimy stopień zużycia baterii, dostosujemy program urządzenia stosownie do zaburzeń rytmu serca oraz potrzeb konkretnego pacjenta, w razie potrzeby zaplanujemy termin wymiany.

Echokardiografia

Echokardiografia to całkowicie bezpieczna i niebolesna metoda obrazowania wykorzystująca ultradźwięki.

Pozwala na dokładne uwidocznienie serca oraz dużych tętnic i żył klatki piersiowej, ocenę prawidłowości budowy, obecności wad wrodzonych lub nabytych, dokładną analizę przepływu krwi przez zastawki oraz czynności poszczególnych jam serca.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego badanie to jest obowiązkowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym, po zawale serca, z niewydolnością serca oraz z wadami zastawkowymi w celu oceny stopnia zaawansowania choroby i jej ewentualnych powikłań. U niektórych chorych pomaga postawić lub zweryfikować rozpoznanie choroby.

Standardowe badanie trwa 20-30 minut (a w wybranych przypadkach nawet dłużej) i z tego powodu nie jest rutynowo wykonywane podczas wizyty u lekarza – konieczna jest odrębna rejestracja po numerem telefonu 661 230 969.

Rejestracja Pacjentów

– na poradę lekarską
poniedziałek – piątek

tel. 606 906 454

– na badanie EKG met. Holtera
– na badanie echokardiograficzne
wtorki, środy po 13.00

tel. 41 343 80 65

codziennie

tel. 661 230 969

Nasz Adres

25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/49