Dr hab. n. med. Marcin Sadowski
Dr n. med. Agnieszka Janion-Sadowska​

Diagnostyka i leczenie
chorób serca i układu krążenia

Lekarze SpecjaliścI

Dr hab. n. med. Marcin Sadowski
Dr Sadowski pracuje w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Jako samodzielny operator wykonuje zabiegi koronarografii i angioplastyki wieńcowej, wszczepia stymulatory (rozruszniki) serca i kardiowertery-defibrylatory.

Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

W 2009 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego za prace dotyczące zawału serca u kobiet. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezentacji naukowych na międzynarodowych kongresach medycznych. Należy do Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym również do Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) i European Association of Percutaneous Coronary Interventions (EAPCI).

Dr n. med. Agnieszka Janion-Sadowska
Dr Sadowska pracuje w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, gdzie zajmuje się najciężej chorymi pacjentami (po zatrzymaniu krążenia, we wstrząsie kardiogennym, z zawałem serca, zatorowością płucną itp.).

Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych, ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

W 2008 r. w Śląskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych za pracę dotyczącą różnic w przebiegu zawału serca u kobiet i mężczyzn w województwie świętokrzyskim. Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Należy do Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rejestracja Pacjentów

– na poradę lekarską
poniedziałek – piątek

tel. 606 906 454

– na badanie EKG met. Holtera
– na badanie echokardiograficzne
wtorki, środy po 13.00

tel. 41 343 80 65

codziennie

tel. 661 230 969

Nasz Adres

25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/49